SPARKWAVE, TRYKKBØLGEBEHANDLING VED EREKSJONSVIKT

Sparkwave er siste utvikling innen trykkbølgebehandling som først kom i medisinsk bruk for å knuse nyresteiner. Senere er bruksområdene utvidet og det er vist positive medisinske effekter, blant annet nydannelse av blodkar.

Ereksjonssvikt er vanlig med økende alder. Det vanligste er det vi kaller vaskulær erektil dysfunksjon. Nyere forskning viser at inntil 3 fjerdedeler har stor effekt av trykkbølgebehandling ved ereksjonssvikt (se dokumentasjon nede), og kan derfor redusere bruken av ereksjonspiller eller slippe å bruke det helt.

Dette er helt nytt og man har ikke erfaringer lenger enn drøye tre år. Det er bivirkningsfritt bortsett fra at lokal irritasjon og rødhet kan forekomme.

Sparkwave har også god effekt på Peyronies sykdom. Da er penis bøyd og skjev på grunn av bindevevsdannelse.

Tradisjonelt blir dette operert ved å forkorte penis på den andre siden. Ved denne behandlingen beholder penis lengden ved at bølgene påvirker bindevevet slik at penis kan strekkes igjen.

Behandlingen virker også på smertetilstander. Man har forsket på kroniske underlivssmerter hos menn og enkelte former for kronisk prostatitt.

Vi har foreløpig ingen data på kvinner, men logisk sett burde dette kunne hjelpe på noen former for kroniske underlivssmerter man ikke kan behandle på annen måte. Dette blir i så fall eksperimentell behandling som kan trygt kan forsøkes i og med at den ikke har bivirninger.

Tradisjonelt blir dette operert ved å forkorte penis på den andre siden. Ved denne behandlingen beholder penis lengden ved at bølgene påvirker bindevevet slik at penis kan strekkes igjen.

DOKUMENTASJON

Det er foretatt en rekke studier de siste årene med anerkjente forskningsmetoder som viser positiv effekt.

I februar 2015 ble det lagt frem sikre objektive data på at trykkbølger øker blodgjennomstrømmingen i penis med standardiserte gode ultralydmålinger. Dette ble sett på som et endelig «bevis» på metodens effekt.

Resultater av studier, som også innbefatter en dobbel-blind randomisert, kontrollert studie, bekrefter at LI-ESWT skaper en klar klinisk forbedring av erektil dysfunksjon og en tydelig forbedring av penil hemodynamikk uten ugunstige effekter.

En fersk dansk studie viser god effekt.

ANNONSE FRA VI MENN

Annonse fra “Vi menn”